Prečo má byť Slovensko Krajinou Kúpeľov, a nie Krajinou Zlodejov?

5 šokujúcich faktov, pre ktoré možno aj Vy zmeníte svoj názor, a zahlasujete za víziu Slovensko Krajina Kúpeľov

 

Motto: Naši politici nevedia, že zdravý človek má tisíc želaní, a chorý len jedno? Zdravie. Preto cestovný ruch treba podporovať, a nie ho ignorovať.

 

Fakt č. 1. Najsilnejšia ekonomika EÚ je Nemecko, a Nemci  ako vieme milujú kúpele! Podľa nemeckých štatistík si kúpeľnú dovolenku plánuje ročne asi 20 000 000 Nemcov. V hre je však i celá 500 000 000 únia, veľké Rusko, USA a Ázia. Keby sa nám priatelia len z tých  každoročných 20 000 000 Nemeckých klientov podarilo cenou a kvalitou osloviť len 5 %, tak aj novo postavených 126 kúpeľov na našom Slovensku by na takú masu klientov kapacitne nestačilo!

 

Viem, tieto čísla sú priatelia naozaj šokujúce, a hovoria o našich obrovských a nevyužívaných rezervách. Tých 5 %  to je rovno 1 milión klientov, a to len z Nemecka! V súčasnosti navštevuje slovenské kúpele pre jalovú politiku, a slabú podporu slovenských podnikateľov podnikajúcich v cestovného ruchu len okolo 20 000  nemeckých klientov! Preto cestovný ruch na Slovensku musí ísť celkom iným a nie doterajším smerom.

 

Ešte stále priatelia neveríte, že vízia  „SKK“ je pre celé Slovensko, a všetkých občanov naozaj skvelá? Tak, možno aj tieto čísla vás presvedčia. V Nemecku stojí  1 kúpeľ cca 70 €, u nás 1  celý ošetrovací deň!  Celotelová klasická masáž v Nemecku stojí cca 30 € a u nás cca 2 €. Okysličovaci kúpeľ je u nás za cca 2 €,  v Nemecku cca 35 € ďalej už ani netreba pokračovať. Cenou, kvalitou služieb, kvalitou prameňov i našou krásnou slovenskou prírodou sme svetovo bezkonkurenční. Vymeňme  vo voľbách „brzdiacich“ politikov, a môžeme víziu „SKK“ začať realizovať v prospech Slovenska, všetkých občanov i vás. Tak načo ešte čakáme?! Chceme, aby Slovensko bolo Krajinou Kúpeľov, alebo chceme, aby Slovensko bolo opäť len Krajinou Zlodejov?

 

Fakt č.2. Keď je Fínsko po celom svete známe ako krajina tisícky jazier, tak prečo by Slovensko nemohlo byť vo svete známe, ako krajina s 1000 liečivých a svetových prameňov?  Na Slovensku máme priatelia až okolo 1300 kvalitných minerálnych prameňov, a z toho je z nich iba 26 využívaných! V 18. storočí bolo na Slovensku až 137 kúpeľných lokalít v rôznych regiónoch skoro po celom Slovensku. V súčasnosti, teda 21. storočí je ich iba 26, teda 111 „modrých pokladov Slovenska“ je pre zlú politiku  stále zakopaných. Preto toto naše mrhanie prírodnými zdrojmi je naozaj nepredstaviteľné a nepochopiteľné.

 

Tí, čo mi budú oponovať, že veď ani tie dnešné kúpele na Slovenskú nie sú využívané, tak tým musím povedať, že áno, majú pravdu, ale aj tá ich pravda je len ďalším dôkazom jalovosti doterajšej politiky, ktorá ani dnes nepodporuje slovenský podnikateľský sektor a cestovný ruch tak, ako si to tento sektor s ohľadom na naše svetové pramene určite zaslúži.

 

Práve toto ignorovanie, a zanedbanie cestovného ruchu spôsobilo to, že poskytované služby sú niekde naozaj slabé, a preto automaticky nemajú masy klientov. Keď sa však eurofondy prestanú v špinavých politických  kauzách rozkrádať, a využijeme ich na to, aby sa k našim svetovým prameňom mohli poskytovať aj svetové podnikateľské služby a postavíme z eurofondov aj svetové hotely, tak až vtedy všetci uvidíme, ako sa odrazu  všetko zmení.

 

Nevedieť využiť 500 000 000 úniu, ktorá strane, a je plná bohatých dôchodcov, ktorí majú radi kúpele je neschopnosť doterajších vládnucich politikov, ale nie moja. Pritom potreby na kúpeľnú starostlivosť v starnúcej a dlho žijúcej 500 000 000 populácie Európe budú len, a len narastať.

 

Máme svetovo jedinečné množstvo termálnych a liečivých prameňov, tradíciu a vzdelaný personál, ale máme slabých politikov a jalovú politiku plnú špinavých politických káuz. Pritom aj 500 000 000 občanov Európy vie, že zdravý človek má tisíc želaní, a chorý len jedno. Zdravie. Preto priatelia podporte túto víziu v marcových voľbách a dajte jej tak šancu, aby Slovensko bolo Krajinou Kúpeľov, a prestalo byť Krajinou Zlodejov.

 

Fakt č.3.  Dnešná „slovenská“ ekonomika je postavená hlavne na tých cudzích nohách, a tie nám môžu zo Slovenska ľahko zutekať do krajín s ešte lacnejšou pracovnou silou. Preto priatelia, podporte víziu „Slovensko Krajina Kúpeľov“, a naša slovenská ekonomika bude konečne postavená aj na našich slovenských nohách. Slovensko nemá byť len kolóniou na lacnú pracovnú silu. Nebuďme hrdí na cudzie, ale buďme hrdí nato naše slovenské. Naše minerálne pramene sú priatelia svojou kvalitou naozaj svetové. To je náš modrý poklad, na ktorom sa dá postaviť naša celkom nová modrá ekonomika.

 

Byť na trhu, s 500 000 000 obyvateľov Európy, mať svetové pramene, a nevyužiť to, tak to je len naša politická neschopnosť. Vek sa predlžuje, chorľavých, bohatých a dlho žijúcich dôchodcov v Európe sú predsa milióny, tak prečo im neponúkame naše služby, a naše svetové pramene?

 

Fakt č.4. Vízia „SKK“ je o službách, a práve služby sú ekonomicky fenomenálne aj v tom, že nielen dajú viac práce a vyššie platy, ako hrubý priemysel, ale okrem toho  práve tie služby v kúpeľoch sú super aj v tom, že do kúpeľov sa nechodí na pár dní, ale na celé týždne. Preto celé 3 a viac týždňov majú kúpeľní klienti a hostia na to, aby utrácali peniaze tu na Slovensku a nie inde!  

 

Predstavte si priatelia, že autá, autobusy, vlaky i lietadlá, tak  to všetko, by každé 3 týždne privážalo stále nových, a nových klientov do novo postavených, i zrenovovaných Slovenských kúpeľov, a to po celom Slovensku. Revolučne nám stúpne zamestnanosť, a postupne aj životná úroveň, a to rovno po celom našom Slovensku. Okrem toho aj analýza Európskeho turistického inštitútu jednoznačne predpokladá veľký rozvoj wellness turizmu, relaxačného turizmu a kúpeľníctva.

 

Máme  ideálne podmienky na masívny rozvoj  cestovného ruchu a masívny rozvoj  kúpeľného a zdravotného  turizmu, a preto je šokujúce, keď Slovensko má síce svetové pramene, ale pre jalovú politiku žije väčšina občanov aj tak v biede. Priatelia sami vidíte, že táto vízia „SKK“ nie je o populistických balíčkoch, ale o novom ekonomickom  systéme.

 

Fakt č.5. Už teraz sú naše pramene svetové v zložení prírodných a liečivých zdrojov,  a preto je naozaj potrebné podporiť túto víziu už v týchto marcových voľbách, inak stratíme zbytočne ďalšie  4 roky.  Stačí podporiť podnikateľský sektor cestovného ruchu, ktorý poskytne kvalitné zdravotnícke, ubytovacie,  stravovacie služby, a iné služby, a potom už bude naše celé Slovensko odsúdené na úspech.

 

Naše svetové pramene sú roztrúsené po celom našom Slovensku,  a preto práve tieto nové služby dokážu rýchlo a radikálne znižovať nezamestnanosť, a  zvyšovať životnú úroveň skoro v každom, teda i v tom ekonomicky najzaostalejšom regióne Slovenska, a to je ďalší benefit vízie „SKK“. 

 

Prečo sa napríklad Fíni chodia liečiť do Maďarska? Lebo majú 1000 jazier, ale ani 1 minerálny prameň! Všetky tieto fakty sú priatelia dôkazom toho, že až keď sa nám podarí v marcových voľbách vymeniť politikov, tak až potom môžeme očakávať aj zmenu politiky a cestovný ruch a zdravotný turizmus sa začne naozaj po celom Slovensku podporovať, a rozvíjať. Priatelia, verte mi, že takto zlou ekonomickou politikou zabrzdené Slovensko, stačí len odbrzdiť, a zvýšenie platov a dôchodkov sa dočká každý. 

 

Až keď noví politici odbrzdia zabrzdené Slovensko a masívne podporia podnikateľské služby v cestovnom ruchu, tak potom určite vznikne masová zdravotná turistika, ktorá masívne poskytne aj nové pracovné miesta, a to nielen pri výstavbe nových kúpeľov, ale hlavne pri neustálom a celoročnom poskytovaní týchto liečebných služieb.

 

Priatelia, rozvoj nášho kúpeľníctva nastal až po veľmi múdrom politickom rozhodnutí, keď panovníčka Mária Terézia nariadila v roku 1763 vykonať analýzu a súpis všetkých minerálnych vôd na území mocnárstva, a to s opisom ich pozitívnych i negatívnych účinkov. Aj teraz potrebujeme také múdre politické rozhodnutie.  Všetko sa to priatelia, ale začína múdrou voľbou v marcových voľbách. Nech sa preto naše pramene a kúpele stanú našimi nohami. Slovensko a jeho ekonomika musí stáť aj na našich slovenských nohách. Preto Slovensko na nohy!

 

Ďalšou výhodou tejto vízie „SKK“ je aj to, že nám tieto naše svetové pramene zo Slovenska nikto, nikdy nezoberie a neodvezie. Zostanú tu, a tu nám dajú prácu, už nebudeme musieť utekať  pred biedou za prácou do zahraničia. Je veľkou politickou chybou spoliehať sa na tie cudzie nohy, ktoré nám môžu zo Slovenska kedykoľvek odísť. Vraj aj USS po voľbách zo Slovenska odchádza. Nebola prvá, a nebude ani posledná.

 

Záver

 

Priatelia, aj teraz v tejto chvíli nám však z našich prameňov zbytočne odtekajú nielen milióny, ale aj celkom nové  pracovné miesta. Myslíte si však, že tých politikov, čo opäť vyhrajú voľby a budú v parlamente od roku 2016 až do roku 2020 to trápi? Špinavé politické kauzy sú dôležitejšie. Prečo naša slabá a jalová politika vyháňa našich občanov pracovať do zahraničia, keď práce v týchto službách by bolo pre každého dosť?! Pritom prvé reálne pilotné projekty by sa mohli začať realizovať v Korytnici i Solivare pri Prešove.

 

Priatelia, som realista, a preto viem, že s víziou Slovensko Krajina Kúpeľov idem „dreveným nožíkom, proti rozbehnutému červenému volebnému tanku“. Preto viem, že bez vašej podpory v marcových voľbách nemá táto vízia žiadnu šancu.

 

Neviem, aké vízie vám priatelia ponúkajú iní kandidáti, ktorých ste chceli voliť, ale ja vám priatelia ponúkam ekonomiku namiesto jalovej politiky.

 

Väčšina ohlasov na túto víziu „SKK“ je kladných, a možno by sa s touto víziou vedelo stotožniť až 50 % občanov, ale dozvie sa o tejto vízii 50 % občanov? Určite nie. Za mnou predsa nestojí žiadny veľký sponzor, a preto sám nedokážem propagovať túto víziu v masmédiách. Preto sa spolieham priatelia aj na vás, že mi ju pomôžete šíriť cez link www.bindas.eu  po Faceboolu a internete medzi svoje rodiny, priateľov a blízkych.

 

Priatelia, stačí dať aspoň 1 hlas aj z vašej rodiny pre túto víziu, a táto vízia nezostane len víziou.

 

Priatelia slobody a demokracie, mohol som o tejto vízií napísať celé elaborát, ale chcel som vyčerpať tému, a nie Vás.

 

Prečo „SKK“ kandiduje v SaS?

 

Viem, možno si priatelia poviete, že keby som s tou víziou kandidoval napríklad v strane Smer, Sieť, SNS, KDH, Most-Híd, alebo OĽaNO, tak by ste túto víziu podporili. Ale týmto stranám som túto ekonomickú víziu ponúkal. Oni ju však odignorovali, len SaS mi dala šancu, a slobodu s touto víziou kandidovať, a preto kandidujem ako nezávislý kandidát v SaS.

 

Vážení priatelia slobody a demokracie, nemáte koho voliť? Neviete koho voliť?

 

Tak voľte EKONOMIKU, a nie opäť dnešnú jalovú POLITIKU. Všetci predsa žijeme z ekonomiky, a nie jalovej politiky plnej špinavých politických káuz.

 

 

P.S. Priatelia neváhajte a dajte šancu vízii – Slovensko Krajina Kúpeľov, a nedajte v marcových voľbách šancu vízii – Slovensko Krajina Zlodejov. Podporte ekonomiku, a nepodporte jalovú politiku. Celé Slovensko, i vaše deti sa vám za váš postoj poďakujú.  

       

Populistické balíčky nezmenia nič, ale Slovensko Krajina Kúpeľov zmení Slovensko.

 

S pozdravom a úctou Bindas